Architektura

Architektonické práce (výběr z realizací)

 • Soubor budov zahraničního obchodu Chemapol – Investa v Praze 10 (spol. ing Šestáková), projekt stavby 1966-67, realizace 1967-1970
 • Projekt souboru interierů a exterierů téže stavby a návrh výtvarné spolupráce 1968-69, realizace 1969-71
 • Výstava českého plakátu 1890-1914 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze – návrh výtvarného prostorového řešení, 1969-70, realizace 1971 (autor scénáře PhDr T. Vlček)
 • Interiery hotelu Sport v Jičíně, 1970-73
 • Galerie výtvarného umění v prostorech zámku Bruntál (s F. Cubrem), 1970-72
 • Interier restaurace Lukulus v pražském Mánesu (s F.Cubrem), 1970
 • Památník českého státu v románské Rotundě na hoře Říp – architektonický soutěžní návrh 1973-4, projekt 1974-75, realizace 1975-1979 (sochařská spolupráce St. Hanzík)
 • Rodinné domy v Praze 5, U Mrázovky (1968-72), v Praze 4 (1974-77), ve Velkých Hamrech (1977-78)
 • Stálá expozice sbírky starého českého umění Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Pražský hrad – spolupráce s F. Cubrem, 1969-1976
 • dokončení expozičního celku, jeho proměny a nové instalace, 1976-1986
 • Rekonstrukce souboru interierů Čsl. velvyslanectví v Moskvě (se Zd. Pokorným), 1978
 • Stálá expozice severočeského umění 14. – 18. stol. v interieru přesunutého gotického kostela v Mostě – scénář expozice a návrh výtvarného prostorového řešení interieru 1983, projekt 1983-85, realizace 1985-1988
 • Kaple Premonstrátů, Strahovský klášter v Praze – návrh a realizace interieru a mobiliáře, 1991-1993, studie řešení klášterní obrazárny, 1993
 • Rodinné domy v Praze 13, 1996-2003
 • Rekonstrukce vstupních a společenských interierů Paláce v Kodaňské v Praze (autorská spolupráce), 2003-04

Nerealizované projekty (výběr)

 • Soutěž na budovu Energetiky v Praze 10, 1964 – 1. cena (s D. Šestákovou)
 • Úvodní projekt Budovy Energetiky v Praze 10 (s D. Šestákovou), 1965
 • Ověřovací studie prostorového řešení interierů čs. účasti na EXPO Montreal 1967 (spolupráce s F. Cubrem, Zd. Pokorným, J. Hrubým)
 • Soutěž na památník českého státu v románské rotundě na hoře Říp – 1. cena, 1973-74 (sochařská účast St. Hanzík)
 • Studie rozšíření Vyšehradského hřbitova v Praze a rehabilitace Slavína, 1973
 • Studie rehabilitace a dořešení Olšanských hřbitovů v Praze, 1974 – 75
 • Projekt studijních depozitářů Slovenského národního muzea v prostorech hradu Červený kameň, 1975
 • Projekt interieru vinárny v románských prostorech hradu v Roudnici n. L., 1977-78
 • Studie rehabilitace Národní kulturní památky Říp – řešení krajinného interieru, 1979-80
 • Studie nové budovy Národní galerie v Praze na Letné (se St.Pickem a St.Švecem), 1977
 • Interier restaurace Československého velvyslanectví v Moskvě (se Zd. Pokorným), 1978-79
 • Studie úprav Šternberského paláce pro sbírky Národní galerie, 1978-80
 • Projekt rekonstrukce Bílého zámku v Hradci nad Moravicí a řešení souboru interierů pro expozice a společenské účely, 1978-1990
 • Studie řešení centrálního náměstí v Praze-Vršovicích s umístěním nové budovy Chemapolu, 1988
 • Studie rekonstrukce budovy Karlovy univerzity v Praze pro FVLUK, 1988
 • Obrazárna Pražského hradu – projekt rekonstrukce a úprav expozice, 1990-92
 • Hotel Bellevue na pražském nábřeží – projekt rekonstrukce a řešení souboru interierů, 1990-91
 • Studie obytných souborů a bytových staveb, 1995-2001
 • Studie rekonstrukce a dostavby souboru budov Městského úřadu v Jičíně, 2005
 • Studie zástavby nad přírodním parkem Řepora v Řeporyjích, 2007
 • Návrh novostavby hotelu v Jinonicích (2015-2017)

Architektonické soutěže (výběr)

 • 1. cena ve veřejné anonymní soutěži na budovu Energetiky v Praze 10 (s ing Šestákovou), 1964
 • 1. cena ve veřejné anonymní soutěži na architektonické řešení interieru románské rotundy na hoře Říp jako památník českého státu (sochařská spol. St. Hanzík), 1974
 • 1. místo v kategorii veřejných interierů bienále Interior Design lnternational Award, Londýn (1989) a Diplom mezinárodního shromáždění architektů v Praze (1989) za řešení interieru přesunutého gotického kostela v Mostě pro galerijní a koncertní účely

Ocenění

 • Cena Ministra kultury ČSR, 1988
 • Evropská medaile Franze Kafky, 2002
 • Cena Masarykovy akademie umění, 2002
 • Cena Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství, 2018

Teoretické práce (publikační činnost)

 • Řada statí k návrhům a realizacím interierů a výstav (Architektura ČSR 4/1972, 4/1974, 6/1974, 8/1975, l/1976, 9-10/1976)
 • K typologii výtvarného díla v soudobé tvorbě prostředí (Architektura ČSR II/1978)
 • K typologii galerií (Architektura ČSR III/1978)
 • Perspektiva ve výtvarné praxi (skripta Akademie výtvarných umění, 1980)
 • Jednota výrazu prostředí. Detail. (Knižnice časopisu Domov, Obývací pokoj, SNTL 1988)
 • Československá architektura interierů (hlavní referát na sympoziu v Havaně, 1988)
 • Galerie umění v interieru gotického chrámu (referát pro mezinárodní shromáždění architektů v Praze, 1989)
 • Současná česká interierová tvorba (scénář a katalog k výstavě v galerii J. Fragnera v Praze, 1989-1990)
 • Umělecká syntéza v současné české interierové tvorbě (disertační práce, 1990)
 • František Cubr, (medailon, Architekt 18/1996 s. 46)
 • Výtvarné dílo v architektonických koncepcích (skripta, ČVUT, 2001)
 • K rehabilitaci souboru budov Chemapol – Investa v Praze 10 (autorský spis, 1995, 2003)
 • Na křídlech 60. let – text pro publikaci Katedry dějin architektury Fakulty architektury ČVUT, 2005
 • František Cubr a žáci, koncepce výstavy a odborná příprava katalogu, (Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 2007)
 • INTERIOR DESIGN IN 1, skripta pro zahraniční studenty, ČVUT, 2017

Zastoupení v literatuře

 • Vl. Karfík: Administratívne budovy (vyd. ALFA, Bratislava, 1975)
 • E. Poche a kol.: Praha našeho věku (nakl. Panorama, Praha, 1978)
 • J. Pechar: Československá architektura (nakl. Odeon, Praha 1979)
 • J. Šetlík: Staroslavná rotunda na hoře Říp (Bulletin 12/79, Ministerstva výstavby a techniky)
 • Katalog k výstavě pedagogů Akademie výtvarných umění v pražském Karolinu, 1979
 • Katalog k výstavě pedagogů vysokých škol výtvarně uměleckého směru, Bratislava, 1980
 • M. Benešová: Památník českého státu (Architektura ČSR 3/1980, Praha)
 • D. Kuzma: K výstave tvorby Z. M. Novákovej (Projekt 10/84, Bratislava)
 • Interior Design Award (Interior Design 7, 1989, Londýn)
 • E. Jáchimová: Interier gotického chrámu adaptovaný pre expozíciu výtvarného umenia (Projekt 7 – 8/89, Bratislava)
 • L. Žižková: Nové poslání mosteckého chrámu (Domov 2/90, SNTL Praha)
 • J. T. Kotalík, průvodní text katalogu k výstavě tvorby Z. M. Novákové (OGVU Most, 1989)
 • Katalog výstavy Současná česká interierová tvorba v Galerii J. Fragnera, 1990
 • Kolektiv Obce architektů: Česká architektura 1945-1995, Praha, 1995
 • B. Hackl: Z. M. Nováková, medailon (Expofórum, mezinárodní revue, 10/94, Ostrava)
 • Kdo je kdo – architektura (Agentura Kdo je kdo, Praha, 2000, 2003)
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2003)
 • Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků – publikace Katedry dějin architektury FA ČVUT
 • Petr Volf – Křídla: Tvorba architektky a malířky Zdenky Marie Novákové, 2016